Akkoord bestemmingsplan Middenweg 84-88

Wijziging van het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 maakt het mogelijk om het terrein rond de doopsgezinde kerk de Vermaning op de kruising Middenweg/Hobrederweg te ontwikkelen. De Stichting Beemster Vertoeving wil het kerkgebouw -een rijksmonument uit 1784- restaureren met kleinschalige sociale woningbouw in bijgebouwen.