Algemene beschouwingen VVD Beemster: "We moeten erover durven praten”

VVD Beemster vraagt bij de algemene beschouwingen op 6 juni 2017 aan haar college om op korte termijn met de gemeenteraad in gesprek te gaan over het financiële vooruitzicht in de kadernota 2018 van Beemster in combinatie met de huidige bestuurlijke bewegingen in de regio. Fractievoorzitter Monique van Boven geeft aan dat Beemster inmiddels 3,5 jaar ambtelijk samenwerkt met Purmerend maar dat zij vreest voor een regionale opschalingsopdracht "van bovenaf" met deze cijfers.

"VVD wil de varianten van een nog verdergaande samenwerking vergelijken met het huidige geheel zelfstandig blijven: wat betekent dit voor de identiteit en toekomst van Beemster en haar inwoners en wat betekent het financieel. De regio is momenteel volop in beweging en daar moeten wij wellicht iets mee" aldus fractievoorzitter Monique van Boven. Zij verzoekt vervolgens om een open en transparante communicatie richting de inwoners en omliggende gemeenten na dit gesprek.


Fractievoorzitter VVD Beemster, Monique van Boven